SZEMÉLYES ADATVÉDELMI NYILATKOZAT, SÜTIK

Üzemeltető azonosító adatai

Ez a weboldal www.ricesos.com üzemelteti Transtrade s.r.o., (a továbbiakban: Üzemeltető“).

Az Üzemeltető elérhetőségei

Levelezési cím – Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji

E-mail cím  – sekretariat@transtrade.sk

Telefon – +421 2/459 450 08

Az Üzemeltető nem jelölte ki a személyes adatok védelméért felelős személyt.

Cikk szerinti információ Cikk és az értesítések. 15–22. 34 GDPR

 • Az alábbiakban megtalálhatók azok az egyedi feldolgozási célok, amelyekre a személyes adatokat szánják, valamint a feldolgozás jogalapja. Ha a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésén alapul 1 levél f) GDPR, kifejezetten meg kell jelölnünk az Üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekeit.
 • Mindig tájékoztatást kap arról, hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény, és hogy Ön, mint érintett személy köteles-e személyes adatokat megadni, valamint az ilyen adatok megadásának lehetséges következményei.
 • Abban az esetben, ha az adatkezelő a személyes adatokat további célból kívánja feldolgozni, nem az a cél, amelyre Öntől kapták, akkor erről az egyéb célról és az Art. 13. bekezdés 2. GDPR
 • Az adatkezelő tájékoztatja Önt a személyes adatok címzettjeiről vagy címzettjeinek kategóriáiról, ha vannak ilyenek.
 • A tisztességes és átlátható feldolgozás érdekében az Üzemeltető az Ön személyes adatainak feldolgozásának minden egyes céljára értesíti Önt a személyes adatok megőrzési idejéről, vagy ha ez nem lehetséges, annak meghatározásának kritériumairól.
 • Önnek mindig joga van kérni az adatkezelőtől az Ön személyes adataihoz való hozzáférést, valamint jogot az adatkezelés helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására, vagy jogot tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint jogot az adatok hordozhatóságára. Ha személyes adatainak kezelése a 6. cikk (2) bekezdésén alapul. 1 levél a) pont vagy a 9. cikk (1) bekezdése 2 betű a) GDPR, Önnek bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését, a visszavonása előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül. Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál azokban az esetekben is, amikor a jogszabályok úgy rendelkeznek.
 • Önnek joga van megerősítést kérni az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e, és ha igen, akkor Önnek joga van hozzáférést kapni ezekhez a személyes adatokhoz és az Art. 15. bekezdés 1 GDPR. Önnek joga van átadni az Önről feldolgozott személyes adatok másolatát.
 • Önnek jogában áll, hogy az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül kijavítsa az Önre vonatkozó helytelen személyes adatokat. A feldolgozás céljaival kapcsolatban Önnek joga van kiegészíteni a hiányos személyes adatokat, többek között kiegészítő nyilatkozat megadásával.
 • Önnek jogában áll, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, és az Üzemeltető köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az Art. 17 GDPR.
 • Önnek jogában áll, hogy az adatkezelő korlátozza a feldolgozást az Art. 18 GDPR.
 • Önnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megszerezni az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az Üzemeltető nek nyújtott be, és joga van ezeket az adatokat egy másik Üzemeltető nek továbbítani az Art. 20 GDPR.
 • Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni az Önre vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (1) bekezdése alapján történő feldolgozása ellen, egy adott helyzethez kapcsolódó okokból. 1 levél e) vagy f) GDPR, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotási kifogásokat is.
 • Ha személyes adatait direkt marketing célból kezeljük, akkor bármikor jogában áll kifogást emelni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen marketing céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen marketingre vonatkozik.
 • Önnek jogában áll, hogy ne kerüljön olyan döntés alá, amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul, ideértve a profilalkotást is, és amelynek jogi következményei vannak Önt érintő vagy hasonló módon hasonló módon.
 • Olyan személyes adatok megsértése esetén, amely valószínűleg magas kockázatot jelent az egyének jogainak és szabadságainak, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül értesíti Önt a személyes adatok megsértéséről.

Információkat és közleményeket nyújtunk, amelyek segítenek megérteni, hogy mit tehetünk az Ön által megadott személyes adatokkal. Azzal, hogy megadja nekünk személyes adatait, elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatunkat és elfogadja, hogy az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon gyűjthetjük, felhasználhatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk.

Ha nem ért egyet ezzel az állítással, kérjük, ne adja meg nekünk személyes adatait.

Személyes adatainak felhasználásának egyedi céljai

Weboldalak és sütik felhasználása

A sütik apró szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a felhasználó újbóli felismerését. Ezek a sütik emlékeznek a webhelyen hozott döntéseire (pl. Emlékeznek az Ön által preferált boltra). Ezek a sütik emlékezhetnek az Ön által végrehajtott változtatásokra is, pl. betűméretben vagy típusban.

HOGYAN HASZNÁLJUK A SÜTIKET?

Ezek a weboldalak sütiket használnak anonim statisztikai információk gyűjtésére a látogatókról, a felhasználói beállítások megjegyzésére, a hirdetések jobb személyre szabására a látogatók érdekei és a weboldal szükséges funkcionalitása érdekében. A sütiket a megadottakon kívül más célra nem használjuk. Ha törölni kívánja a sütik használatához való hozzájárulását, kérjük, írjon nekünk a sekretariat@transtrade.sk e-mail címre.

HOGYAN ELLENŐRIZZÜK A SÜTIKET?

A sütiket tetszés szerint vezérelheti és / vagy törölheti – a részletekért lásd az aboutcookies.org oldalt. Törölheti az összes számítógépén tárolt sütiket, és beállíthatja a legtöbb böngészőt, hogy megakadályozza azok tárolását. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy manuálisan kell módosítania néhány beállítást minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, és előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és szolgáltatások nem működnek.

TECHNIKAI SZÜKSÉGES SÜTIK

A HELYHEZ SZÜKSÉGES SÜTIK MŰKÖDÉSE

TYPECÍMCÉLJALEJÁRATLAKCIM LINK
PHPPHPSESSIDEz a cookie a felhasználó munkamenetének állapotát tárolja a webhelykérelmek részeként.1 évINTERNET CZ, a.s.
Ktiš 2
384 03, KTIŠ
Czech republic
További információ az adatvédelemről itt található.
Nyelvdetektorpll_languageEz a süti állítja be a Polylang kiegészítőt a WordPress webhelyekhez. A süti az utoljára megtekintett oldal nyelvi kódját tárolja.1 évINTERNET CZ, a.s.
Ktiš 2
384 03, KTIŠ
Czech republic
További információ itt.
Plugin a sütikhezGDPR Cookie Consent PluginEz a bővítmény megoldást kínál a sütik betartásának biztosítására. Információt tárol a weboldal által használt sütikategóriákról, valamint arról, hogy a látogatók hozzájárultak-e vagy visszavonták-e az egyes kategóriák használatát. Ez lehetővé teszi a webhelytulajdonosok számára, hogy megakadályozzák az egyes kategóriákba tartozó sütik tárolását a felhasználók böngészőiben.1 évINTERNET CZ, a.s.
Ktiš 2
384 03, KTIŠ
Czech republic
További információ itt.

 

SÜTIK MARKETING  –  REMARKETING  CÉLBÓL

TYPNÁZOVÚČELEXPIRÁCIAADRESALINK 
RemarketingLinkedInLinkedIn Display hálózati azonosítás, hirdetési célzás felhasználói műveletek alapján (remarketing)2 évLinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, IrelandItt talál további információkat az adatvédelemről, és ittelutasíthatja a sütiket.
RemarketingGoogle AdsGoogle Ads Display Hálózat azonosítása, hirdetési célzás felhasználói műveletek alapján (remarketing)2 évGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrelandItt talál további információkat az adatvédelemről, és itt elutasíthatja a sütiket.
SocialYouTubeYouTube-videók megtekintése itt:1 évGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrelandTovábbi információ az adatvédelemről itttalálható.
AnalyticsGoogle AnalyticsNévtelen statisztikák beszerzése a weboldal használatáról2 évGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrelandAz adatvédelemről itt talál további információt, míg a sütik elutasításához telepítheti az ittelérhető szoftverbővítményt.

NEWSLETTER

A hírlevélre való feliratkozással önként vállalja, hogy az Üzemeltető az Ön személyes adatait név, vezetéknév, cím, e-mail tartományban dolgozza fel az új termékek és a folyamatban lévő események kezelése érdekében. Hozzájárul ahhoz, hogy a kijelentkezésig határozatlan ideig feldolgozzuk a személyes adatokat. Adatait harmadik feleknek és közvetítőknek, i. az adatkezelővel együttműködő szervezet, és az Ön személyes adatait határokon átnyúlóan továbbíthatják az Európai Unión belül.

Információ nyújtása. Ki az Ön személyes adatainak címzettje?

Az Ön által nekünk megadott személyes adatokat egy szlovákiai adatközpontban tárolja a WebSupport s.r.o. és az országon kívül dolgozó alkalmazottaink rendelkezésére bocsátják vagy rendelkezésre bocsátják. Szlovákia és harmadik felek, üzleti partnerek, kormányzati és bűnüldöző szervek, cégünk lehetséges új tulajdonosai és beszállítóink, akiket adatfeldolgozásra bérelünk, akiknek egy része esetleg az Európai Gazdasági Térségen kívül található, és minket képviselő beszállítók , az ebben a nyilatkozatban meghatározott célok és indoklások alapján.

Címzett kategóriáiA rendelkezés / nyilvánosságra hozatal célja
a TRANSTRADE vállalatcsoportba tartozó vállalatok és / vagy külső szolgáltatók, amelyek a nevünkben dolgoznak fel adatokatszolgáltatásaink és termékeink nyújtása
a TRANSTRADE bármely leányvállalatának / leányvállalatának harmadik fél szolgáltatói, akik rajtunk keresztül részt vesznek az Ön által kért vagy a fenti célokra kért szolgáltatások nyújtásábanaz Ön által igényelt szolgáltatások teljesítése
üzleti partneraz Ön által igényelt szolgáltatások teljesítése
kormányzati szervekjogi kötelezettség teljesítése
bűnüldöző hatóságokjogi kötelezettség teljesítése
cégünk tulajdonosai és beszállítóiaz Ön által igényelt szolgáltatások teljesítése
hitel referencia ügynökségek, csalásmegelőző ügynökségek, a TRANSTRADE vállalatcsoportba tartozó vállalatok és / vagy harmadik fél szolgáltatók, amelyek a nevünkben dolgoznak fel adatokata korrupció elleni küzdelem, a pénzmosás elleni küzdelem, szankciók, az ügyfelek ismerete, hitelellenőrzés és csalásellenőrzés

Személyes adatok megadásával Ön elfogadja ezt a megosztást.

Személyes adatait az EU-n kívül továbbítják?

Tekintettel arra, hogy TRANSTRADE cégünk számos országban működik, az Ön személyes adatait elérhetővé tehetik az alkalmazottak vagy beszállítók számára, továbbíthatják és / vagy tárolhatják az EU-n kívüli országokban, és ezekben az országokban a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alacsonyabbak lehetnek, mint az EU-ban. . Mindazonáltal mindent megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatai ugyanolyan szintű védelemben részesüljenek, mint az EU-ban, ideértve az irányelveinknek és az elfogadott célnak megfelelő biztonság és felhasználás biztosítását is.

Néhány nem EU-s országot az Európai Bizottság jóváhagyott, mivel lényegében egyenértékű védelmet nyújt az uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében, ezért nincs szükség további garanciákra a személyes adatok ezen joghatóságokba történő továbbításához (a teljes listát lásd: http: //ec.europa .eu / igazságszolgáltatás / adatvédelem / nemzetközi továbbítás / megfelelőség / index_hu.htm). Azokban az országokban, amelyek nem kapták meg ezt a jóváhagyást (pl. Oroszország), vagy az átadáshoz szükséges hozzájárulásra van szükségünk, vagy az átvitelre az Európai Bizottság által jóváhagyott feltételekkel összhangban kerül sor, amelyek ugyanolyan adatvédelmi kötelezettségeket rónak közvetlenül a címzettre, hacsak nem alkalmazható. az adatvédelmi szabályok ilyen alaki követelmények nélkül hajthatják végre ezt az adattovábbítást.

Az EU-n kívüli összes fél, akinek a személyes adatait hozzáférhetővé teszik, adatokat dolgoz fel, teljesíti és teljesíti a megrendeléseket, és támogatási szolgáltatásokat nyújt a nevünkben. A webhelyünk használatával kapcsolatos összesített információkat átadhatjuk harmadik feleknek is, de azok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek felhasználhatók lennének Ön azonosítására. Fenntartjuk a személyes adatok nyilvánosságra hozatalának jogát, ha a törvény ezt megköveteli, vagy ha úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges jogaink védelme és / vagy bírósági végzés, egy szabályozó hatóság kérésének vagy bármely más jogi eljárásnak való megfelelés érdekében, amelynek egyik fele vagyunk.

Ha érdekli a személyes adatok exportálásához használt konkrét intézkedések másolatának megtekintése, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Hacsak a törvény másként nem rendelkezik, az Ön hozzájárulása nélkül nem osztunk meg, adunk el és nem terjesztünk semmilyen személyes adatot, amelyet nekünk adott.

Ha üzleti vállalkozásunk egy másik vállalattal közös vállalkozást hoz létre, vagy eladják vagy összeolvadnak egy másik entitással, akkor az új üzleti partnerünknek vagy tulajdonosunknak információkat adhatunk Önről.

16 év alatti felhasználók

Ha Ön 16 éves vagy fiatalabb, kérjük, kérjen szüleitől vagy gondviselőitől hozzájárulást, mielőtt bármilyen személyes információt megadna nekünk. Az ilyen hozzájárulás nélküli felhasználók nem jogosultak személyes adatokat megadni nekünk.

Egyéb webhelyek

Weboldalunk linkeket tartalmazhat más olyan weboldalakra, amelyeken kívül eshetünk, és amelyekre nem terjed ki ez az adatvédelmi nyilatkozat és a sütik. Ha ezeken a linkeken keresztül más webhelyeket látogat meg, akkor az ilyen webhelyek Üzemeltetői információkat szerezhetnek Öntől, amelyeket azután felhasználnak az adatvédelmi nyilatkozatuknak megfelelően, amely eltérhet nyilatkozatunktól. Nem vállalunk felelősséget nyilatkozataikért vagy az Ön személyes adatainak feldolgozásáért. Javasoljuk, hogy olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot és a cookie-kat, valamint a felkeresett linkelt vagy összekapcsolt webhelyek feltételeit, mielőtt bármilyen személyes adatot elküldené az ilyen harmadik fél weboldalaira.

Adatbiztonság és adattárolás

Szigorú fizikai, elektronikus és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük adatait illetéktelen személyektől, valamint az illegális feldolgozástól, az előre nem látható elvesztéstől, megsemmisüléstől és online vagy offline módon történő károsodás ellen. Az adatait addig tároljuk, ameddig az az adatgyűjtéshez szükséges, majd az adatokat addig tároljuk, amíg a törvény előírja.

Adatátvitel az interneten keresztül és a felelősség korlátozása

Míg a TRANSTRADE megfelelő intézkedéseket alkalmaz a vírusok és más káros elemek elleni védelem érdekében, az internet jellege miatt az internet jellegéből adódóan nem lehet biztosítani, hogy webhelyünk látogatását ne zavarják és hibamentesek legyenek, vagy hogy ezeket a webhelyeket, szervereiket vagy e-mailjeiket elküldjék nekünk. az e-mailek nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb káros elemeket.

A személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, a feldolgozás korlátozásához, a tiltakozáshoz és az adatok továbbításához való jog

Megtekintheti azokat az információkat, amelyeket rólunk tartunk; kérheti a szükséges módosítások elvégzését, hogy azok valódiak és naprakészek legyenek, vagy törölje az Önről tárolt adatait. Azt is tudatja velünk, ha korlátozni kívánja az adatok feldolgozását, vagy kifogást emel a személyes adatok feldolgozásával szemben, amelyeket Önről tartunk. Ha ezt meg szeretné tenni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az elérhetőségeken keresztül. Önnek joga van arra is, hogy a rólunk tárolt információkat átadjuk egy másik választott szolgáltatónak. Felhívjuk figyelmét, hogy e jogok gyakorlása alól vannak bizonyos kivételek, és ezeket nem fogja minden helyzetben gyakorolni.

A hozzájárulás visszavonása

Ha hozzájárulását kértük Öntől a nálunk tárolt személyes adatok feldolgozásához, bármikor visszavonhatja beleegyezését anélkül, hogy a visszavonása előtt beleegyezéssel befolyásolná a feldolgozás jogszerűségét. Ha ezt meg szeretné tenni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az elérhetőségeken keresztül.

Panasz

Önnek jogában áll panaszt benyújtani a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti szervnél helyi szinten, elküldve kérelmét a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához. A kapcsolattartó a https://dataprotection.gov.sk/uoou/ címen található.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen észrevétele, kérdése vagy kérése van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal és a sütikkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba ezen az e-mail címen:  sekretariat@transtrade.sk. A nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit és javaslatait örömmel fogadjuk.

Változások ebben az adatvédelmi nyilatkozatban és a sütikben

Rendszeresen ellenőrizze ezt az adatvédelmi nyilatkozatot és a sütiket, hogy tájékoztatást kapjon minden változásról. Bár fenntartjuk a jogot a nyilatkozat módosítására vagy kiegészítésére, ezen a webhelyen keresztül értesítjük Önt minden jelentősebb változásról, legalább 30 napig a változás végrehajtását követően.