detské hračky, recyklované detské hračky

Ako priblížiť cirkulárnu ekonomiku deťom

Cirkulárna ekonomika, úzko prepojená s udržateľnosťou a cieľmi udržateľného rozvoja, je založená na využívaní prírodných zdrojov, ktoré sú už v obehu a na znížení vstupu nových materiálov.

Aby bol tento model úspešný, je nevyhnutné, aby sme sa na ňom podieľali všetci: inštitúcie, spoločnosti, združenia, rodiny…

Deti musíme tiež naučiť, ako sa zapojiť do tohto nového konzumného zvyku. Na to je najprv potrebné, aby sme cirkulárnej ekonomike porozumeli.

AKO VYSVETLIŤ DEŤOM CIRKULÁRNU EKONOMIKU

Fungovanie prírody je dokonalé. Odpad jedného druhu sa stáva potravou alebo hnojivom pre iný, využívaná energia je zo slnka a je neobmedzená.

Pri umieraní sú rastliny a druhy absorbované zemou organickým a prirodzeným spôsobom, bez vytvárania prebytku materiálu.

My sme si osvojili lineárny spôsob, získavame materiálne zdroje na vytváranie predmetov a po ich použití ich vymieňame za iné.

Na rozdiel od prírody predmety vyrobené človekom nie sú absorbované zemou, ale sú uložené na skládke, kde vzniká toxický odpad.

Tento lineárny systém spôsobuje to, že máme stále viac skládok a zároveň máme menej prírodných zdrojov na výrobu nových objektov. Riešenie spočíva v otočení tejto línie do kruhu, aby bolo možné z vyradených predmetov vytvoriť nové, čím sa zníži potreba použitia nového prírodného materiálu.

AKO ZAĆAŤ?

Poznáte „7R“? Je to zoskupenie jednoduchých princípov, ako začleniť do nášho źivota zodpovednejšie a udržateľnejšie návyky.

Tieto „7R“ majú prepracovať – zohľadňovať udržateľnosť a životné prostredie v procese navrhovania a tvorby produktov –, znižovať (reduce) – zbytočne nespotrebovať (rethink) –, opätovne používať (re-use) – predĺžiť životnosť produktov (repair) – opraviť pred vyhodením, obnoviť– aktualizovať produkty (refurbish), obnovovať, znovu zavádzať materiály, ktoré sa používajú na vytváranie nových produktov (recover) a recyklovať (recycle).

  • Oprava objektov má najpozitívnejší dopad: nezvyšuje objem plytvaného odpadu, nevyužíva prírodné zdroje a nevyžaduje veľkú spotrebu energie.
  • Keď oprava nie je možná, pred vyhodením je dôležité oddeliť materiály, ktoré sa dajú recyklovať, ako aj časti, ktoré sa dajú použiť v iných predmetoch alebo na iné účely.
  • Darovanie hračiek alebo oblečenia v dobrom stave, ktoré už nepoužívame, umožní týmto predmetom pokračovať v okruhu spotreby.
  • Vyhnite sa výrobkom na jedno použitie.
  • Pre špecifické alebo časovo obmedzené použitie je požičiavanie alebo prenájom určitých predmetov vynikajúcou alternatívou k nákupu, čo uľahčuje ochranu prírodných zdrojov.
  • Recyklácia materiálu na výrobu hračiek je zábavná, kreatívna a veľmi prospešná činnosť pre životné prostredie.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.