detské hračky, recyklované detské hračky

Jak přiblížit cirkulární ekonomiku dětem

Cirkulární ekonomika, úzce propojená s udržitelností a cíli udržitelného rozvoje, je založena na využívání přírodních zdrojů, které jsou již v oběhu a na snížení vstupu nových materiálů.

Aby byl tento model úspěšný, je nezbytné, abychom se na něm podíleli všichni: instituce, společnosti, sdružení, rodiny…

Děti musíme také naučit, jak se zapojit do tohoto nového konzumního zvyku. K tomu je nejprve třeba, abychom cirkulární ekonomice porozuměli.

JAK VYSVĚTLIT DĚTEM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU

Fungování přírody je dokonalé. Odpad jednoho druhu se stává potravou nebo hnojivem pro jiný, využívaná energie ze slunce a je neomezená.

Při umírání jsou rostliny a druhy absorbovány zemí organickým a přirozeným způsobem, bez vytváření přebytku materiálu.

My jsme si osvojili lineární způsob, získáváme materiální zdroje pro vytváření předmětů a po jejich použití je vyměňujeme za jiné.

Na rozdíl od přírody předměty vyrobené člověkem nejsou absorbovány zemí, ale jsou uloženy na skládce, kde vzniká toxický odpad.

Tento lineární systém způsobuje, že máme stále více skládek a zároveň máme méně přírodních zdrojů pro výrobu nových objektů. Řešení spočívá v otočení této linie do kruhu, aby bylo možno z vyřazených předmětů vytvořit nové, čímž se sníží potřeba použití nového přírodního materiálu.

JAK ZAČÍT?

Znáte „7R“? Je to seskupení jednoduchých principů, jak začlenit do našeho života zodpovědnější a udržitelnější návyky.

Těchto „7R“ má přepracovat – zohledňovat udržitelnost a životní prostředí v procesu navrhování a tvorby produktů –, snižovat (reduce) – zbytečně nespotřebovat (rethink) –, opětovně používat (re-use) – prodloužit životnost produktů (repair) – opravit před vyhozením , obnovit – aktualizovat produkty (refurbish), znovu zavádět materiály, které se používají k vytváření nových produktů (recover) a recyklovat (recycle).

– Oprava objektů má nejpozitivnější dopad: nezvyšuje objem plýtvaného odpadu, nevyužívá přírodní zdroje a nevyžaduje velkou spotřebu energie.

– Když oprava není možná, je před vyhozením důležité oddělit materiály, které lze recyklovat, jakož i části, které lze použít v jiných předmětech nebo pro jiné účely.

– Darování hraček nebo oblečení v dobrém stavu, které již nepoužíváme, umožní těmto předmětům pokračovat v okruhu spotřeby.

– Vyhněte se výrobkům na jedno použití.

– Pro specifické nebo časově omezené použití je půjčování nebo pronájem určitých předmětů vynikající alternativou k nákupu, což usnadňuje ochranu přírodních zdrojů.

– Recyklace materiálu pro výrobu hraček je zábavná, kreativní a velmi prospěšná činnost pro životní prostředí.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.